NASZA HISTORIA

Jako mennonici, historycznie rzecz biorąc, wywodzimy się z ruchu anabaptystycznego, jednego z  XVI-wiecznych nurtów reformacji.

Cechą charakterystyczną anabaptystów było uznawanie chrztu jedynie osób w wieku świadomym, niesprzeciwianie się złu za pomocą siły fizycznej, zasada nieskładania jakichkolwiek przysiąg oraz unikanie sprawowania wysokich urzędów publicznych. Silne przywiązanie anabaptystów do tychże reguł ściągnęło na nich gniew i prześladowania tak ze strony rzymskich katolików, jak i zwolenników innych nurtów reformacji, tj. luteran i kalwinistów. Chlebem powszednim naszych przodków w wierze stało się zatem uwięzienie, wygnanie, głód oraz śmierć na stosie bądź od katowskiego miecza. W skutek tychże represji anabaptyści musieli często uciekać ze swych domów, szukając schronienia i możliwości bezpiecznego praktykowania swej wiary i zasad na nowych ziemiach. Wielu z anabaptystów schroniło się zatem na terenach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, a część z nich znalazła swój dom w Niemczech, Polsce i Rosji. Z biegiem czasu z  ogólnie pojętego ruchu anabaptystycznego wyodrębnili się mennonici, amisze i hutteryci.

Początki mennonitów w Polsce sięgają XVI stulecia. Wówczas to, uciekający przed prześladowaniami anabaptyści znależli schronienie w gościnnym i tolerancyjnym królestwie nad Wisłą. Polscy władcy przekazali naszym przodkom w wierze teren Żuław (obszar położony pomiędzy Elblągiem a Wisłą). Dzięki swej pracowitości, dyscyplinie i zastosowaniu odpowiednich technik mennonici zdołali przekształcić ów bardzo podmokły i mało urodzajny teren w ziemię żyzną i uprawną. Żuławy zapełniły się wówczas domostwami, wsiami mostami, tamami i groblami chroniącymi przed powodzią (co było częstą bolączką tego regionu), polami i sadami uprawnymi. Co ważniejsze, przebywający w Polsce mennonici dawali świadectwo skromnego, prostego i bogobojnego życia, wywołując przy tym nieraz uznanie osób wcześniej im niechętnych. Kilkuwiekowa obecność naszych ojców w wierze na zieniach polskich skończyła się pod koniec II wojny światowej, kiedy to musieli oni uciekać przed wkraczającą nań armią radziecką, która utożsamiała ich z ludnością niemiecką.

W 2001 roku w Mińska Mazowieckiego pod Warszawą powstała placówka misyjna "Anabaptist International Ministries" z której to wyłoniła się nasza społeczność "Chrześcijańska Wspólnota Mennonitów 'Agape'". Obecnie dążymy do przekształcenia zagranicznej placówki misyjnej w lokalny kościół trwale zakorzeniony w Polsce. W latach 2001 - 2013 pięciokrotnie na nasze zaproszenie gościł w Polsce międzynarodowy chór mennonicki "Hope Singers", który koncertował w wielu miastach Polski. Co dwa lata organizujemy też konferencje rodzinne, w których mówcami do tej pory byli mennonici z USA i Australii.