Nabożeństwa

 

Odbywają się w każdą niedzielę w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kazikowskiego 25 (budynek szkoły j. angielskiego) o godzinie 10. 00. 

Podczas każdego nabożeństwa (które jest otwarte dla wszystkich) wspólnie modlimy się, śpiewamy, słuchamy kazania i rozważamy jego treść. 

Raz w miesiącu spotykamy się też na Wieczerzy Pańskiej, podczas której w szczególny sposb wspominamy krew, którą nasz słodki Zbawiciel przelał za nas na krzyżu Golgoty. 

Szkoła j. angielskiego

 

Prowadzimy w Mińsku Mazowieckim szkołę językową "Gateway to English"  dla chcących poznawać język angielski. Jest to miejsce, w którym poznajemy ludzi z okolicy, mogąc dzielić się z nimi Ewangelią. Działalność szkoły językowej pozwala nam też po części pokrywać koszty funkcjonowania kościoła.

"Ziarno Prawdy"

 

Bezpłatny  miesięcznik chrześcijański rozprowadzany w ilości kilku tysięcy egzemplarzy. W każdym numerze:

· Nauczanie biblijne
· Nauczanie dla rodziców i rodzin
· Ciekawe opowiadania historyczne
· Praktyczne wiadomości o zdrowiu, higienie i świecie przyrody
· Nauczanie dla młodzieży
· Budujące opowiadania dla dzieci
· Książka w odcinkach

Grupy dla mężczyzn i kobiet

 

Spotkania modlitewno-formacyjne dla mężczyzn i kobiet w oddzielnych grupach odbywają się dwa razy w miesiącu. Podczas nich zachęcamy, wspieramy i budujemy się nawzajem jako bracia i siostry w Chrystusie.

Chór "Hope Singers"

 

Na nasze zaproszenie co dwa lata  w różnych miastach i miasteczkach Polski gości międzynarodowy chór mennonicki "Hope Singers". Grupa ta wykonuje we własnej aranżancji m.in. tradycyjne hymny chrześcijańskie. Koncerty "Hope Singers" to jednak nie tylko muzyka, ale też dobra okazja do wzajemnego zbudowania się, zachęcania i poznania co nieco specyfiki mennonickiego życia i typu pobożności.

 

Jeśli chcesz przeczytać co na temat występów "Hope Singers" pisała lokalna prasa w Polsce, możesz kliknąć tutaj:

 

Tutaj możesz zaś obejrzeć krótki film z odwiedzin "Hope Singers" w Polsce.

Szkółka niedzielna

 

W czasie każdego nabożeństwa prowadzimy tzw. szkółkę niedzielną. Są to lekcje biblijne dla dzieci uczestników nabożeństwa prowadzone przez członków naszego kościoła.   

Konferencje biblijne

 

Co dwa lata organizujemy konferencje o tematyce chrześcijańskiej z udziałem mennonickich mówców  pochodzących z różnych zakątków świata (np. USA, Irlandia, Australia). Konferencje te są też dobrą okazją dla chrześcijan z całej Polski, by móc wzajemnie się poznać, budować i zachęcać do codziennego życia w naszym Panu Jezusie Chrystusie.  Nagranie można słyszeć tutaj.